‍ ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘..۲۳ اردیبهشت سالروز انحصار چاپ اسکناس در ایران

‍ ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘

۲۳ اردیبهشت سالروز انحصار چاپ اسكناس در ايران

كشور فرانسه براي اولين بار پس از انقلاب كبير خود، پول كاغذي را رواج داد. در ايران تا سال ۱۲۶۸ خورشیدی كه بانك شاهنشاهي تشكيل شد، پول رايج كشور، سکه های طلا و نقره بود. در آن سال نشر اسكناس در سراسر ايران، در انحصار بانك شاهنشاهي وابسته به انگليس بود. دو سال بعد، اسكناس جديد بانك با سرلوحه فارسي و علامت شير و خورشيد و عكس ناصرالدين شاه قاجار و ذكر ارزش آن منتشر شد. در مجموعً بانك شاهنشاهي، چهل سال در ايران اسكناس منتشر كرد تا اين كه در ۲۳ ارديبهشت ۱۳۰۹ خورشیدی حق انتشار اسكناس از آن بانك سلب و در مقابل دويست هزار ليره انگليس، به بانك ملي ايران واگذار شد. اسكناس‏هاي بانك ملي در سال ۱۳۱۰ منتشر شد و تا سال‏ها، رايج بود.

‎🆔 @bargi_az_tarikh

#برگی_از_تقویم_تاریخ

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘