سلام:) مارکت در بلاتکلیفی روز آخر ماه به سر می‌بره. قانون ۳۰ درصد نقدینگی رو یادتونه؟

سلام :) مارکت در بلاتکلیفی روز آخر ماه به سر می‌بره. دو ماه طوفانی را برای آلتکوین‌های ارزشمند انتظار دارم. قانون ۳۰ درصد نقدینگی رو یادتونه؟ این عدد رو در این سیکل با پامپ شدن هر یک از پروژه‌های موجود در پورتفوی خودم به ۵۰ درصد افزایش می‌دم و مابقی رو در پروژه‌های ارزشمند برای بلندمدت هولد می‌کنم. توصیه می‌کنم کمترین جابه‌جایی رو بین پروژه‌های مختلف داشته باشید. هیچ چیز مثل تمرکز روی چند مورد محدود اما ارزشمند در بلندمدت سودساز نیست.

شاد باشید 🌹

@cryptobyalireza