رویدادهای مهمی پیش روی Celer Network هست:.. - راه‌اندازی Mainnet نسخه دوم cBridge

رویدادهای مهمی پیش روی Celer Network هست:

- راه‌اندازی Mainnet نسخه دوم cBridge
- اضافه شدن شبکه‌های هارمونی، سولانا و پولکادات و... به cBridge

این مطلب توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست.

@cryptobyalireza