در شرایطی که در کشور ما تکلیف موضوعاتی مثل ماینینگ هنوز مبهمه و فعالین این حوزه سردرگم‌ هستند، رگولاتورهای مالی در آمریکا به دنبال

در شرایطی که در کشور ما تکلیف موضوعاتی مثل ماینینگ هنوز مبهمه و فعالین این حوزه سردرگم‌ هستند، رگولاتورهای مالی در آمریکا به دنبال

در شرایطی که در کشور ما تکلیف موضوعاتی مثل ماینینگ هنوز مبهمه و فعالین این حوزه سردرگم‌ هستند، رگولاتورهای مالی در آمریکا به دنبال طراحی نقشه راه برای ورود قانونی بانک‌ها به موضوعاتی همچون نگهداری یا استفاده از کریپتوکارنسی‌ها به عنوان وثیقه‌اند.

منبع

@cryptobyalireza