اوایسیس می‌تونه سود خیلی خوبی بده. من به نگاه بلند مدت Hodl کردم

اوایسیس می‌تونه سود خیلی خوبی بده. من به نگاه بلند مدت Hodl کردم

اوایسیس می‌تونه سود خیلی خوبی بده. من به نگاه بلند مدت Hodl کردم. اینجا برای ورود به Rose سیگنالی نمیدم. تصمیم با خود شماست. @cryptobyalireza