️ خطر توصیه مالی کمتر از توصیه پزشکی نیست

⚠️ خطر توصیه مالی کمتر از توصیه پزشکی نیست. این رو خطاب به سلبریتی‌ها و شاخ‌های اینستاگرام عرض می‌کنم که اگر‌ ذره‌ای وجدان در وجودتون هست با سرمایه و زندگی مردم بازی نکنید و در اموری که تخصص ندارید به ویژه مارکت پر ریسک کریپتو ابراز نظر یا تبلیغات نکنید.

@cryptobyalireza