از سرنوشت توکن اسکم Squid Game عبرت بگیرید

از سرنوشت توکن اسکم Squid Game عبرت بگیرید. پیشاپیش بابت الفاظ زشتی که در این ویدیو هست پوزش می‌خوام.

https://youtu.be/FFRhm4CZpR0

@cryptobyalireza