با توجه به رشد قیمت بیتکوین و قرار گرفتن در آستانه ATH، اگر تازه‌کار یا در حال آموزش هستید احتیاط کنید که دچار FOMO نشید

با توجه به رشد قیمت بیتکوین و قرار گرفتن در آستانه ATH، اگر تازه‌کار یا در حال آموزش هستید احتیاط کنید که دچار FOMO نشید. تشخیص موقعیت مناسب برای ورود به مارکت زیاد پیچیده نیست:

روزهایی که مارکت اشک همه رو در آورده.

صبر و مدیریت سرمایه رو تمرین کنید.

@cryptobyalireza