شما فکر می‌کنید کسانی که در Dot-com Bubble ضرر سنگین کردن سرمایه‌گذارها و تریدرهای کوچک یا کم‌سواد و کم هوشی بودند؟

شما فکر می‌کنید کسانی که در Dot-com Bubble ضرر سنگین کردن سرمایه‌گذارها و تریدرهای کوچک یا کم‌سواد و کم هوشی بودند؟ فقط Daily Traderها به نسبت از اون حباب جون سالم به در بردند. بنابراین اگر با اصول اولیه تریدینگ آشنایی ندارید و اصلا نمی‌دونید Daily Trading…