از نظرم جایگاهی که به لحاظ فنی شایسته Fantom هست دقیقا بعد از اتریومه و احتمال محقق شدن اون در بلندمدت هم کم نیست

از نظرم جایگاهی که به لحاظ فنی شایسته Fantom هست دقیقا بعد از اتریومه و احتمال محقق شدن اون در بلندمدت هم کم نیست. اما به هولدرهای قدیمی پیشنهاد می‌کنم از اینجا به بعد پله پله خارج بشید و برید روی ارزشمندهای با ارتفاع قیمتی و حجم کمتر و البته مقداری فانتوم رو برای بلندمدت یا در صورت به وجود آمدن بولران شدید آلتکوین‌های پر حجم نگهداری کنید چرا که در این صورت فانتوم پرچم‌دار خواهد بود.

قیمت فعلی فانتوم: ۳.۲۵ دلار
رنک ۲۶ به لحاظ مارکت‌کپ

این مطلب توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست، مسئولیت هرگونه تصمیم با خود شماست.

#DYOR
@cryptobyalireza