بر اساس دیتای ۱۰ کانترکت‌ Giver پروژه Toncoin (قراردادهای هوشمندی که با مکانیزم PoW یا ماینینگ کوین‌های این پروژه که قبلا Mint شده

بر اساس دیتای ۱۰ کانترکت‌ Giver پروژه Toncoin (قراردادهای هوشمندی که با مکانیزم PoW یا ماینینگ کوین‌های این پروژه که قبلا Mint شده

بر اساس دیتای ۱۰ کانترکت‌ Giver پروژه Toncoin (قراردادهای هوشمندی که با مکانیزم PoW یا ماینینگ کوین‌های این پروژه که قبلا Mint شده رو آزاد می‌کنن) فقط حدود ۴۲ میلیون کوین ماین نشده در مجموع بالانس این اسمارت‌کانترکت‌ها باقی مانده! این موضوع در نوع خودش عجیبه یعنی بیش از ۴.۹۵ میلیارد از ۵ میلیارد کوین این پروژه تا به حال ماین شده و در گردشه! الگوریتم هش این پروژه با BTC متفاوته و بنابراین با دستگاه‌های ماینر بیتکوین هم احتمالا سازگار نبوده. با توجه به تبلیغات گسترده در تلگرام و با وجود این حد از ابهام و عدم شفافیت در رابطه با این پروژه، به نظرم نهایت دقت و احتیاط رو داشته باشید.

@cryptobyalireza