توکن WOJ فانکشن‌های خطرناکی در قرارداد هوشمندش داره و صد در صد اسکم هست. جهت اطلاع

توکن WOJ فانکشن‌های خطرناکی در قرارداد هوشمندش داره و صد در صد اسکم هست. جهت اطلاع. @cryptobyalireza