مارکت کریپتو از یه کم پایین‌تر از جایی که همه ترسیدن برمی‌گرده

مارکت کریپتو از یه کم پایین‌تر از جایی که همه ترسیدن برمی‌گرده. 🌹

@cryptobyalireza