من Luna رو در پرتفوم نداشتم و نخواهم داشت

من Luna رو در پرتفوم نداشتم و نخواهم داشت. با توجه به شرایطی که برای این پروژه پیش آوردند و ریزش شدید و جالب توجه قیمت نیاز دیدم که بگم ممکنه بعضی از وضعیت پیش آمده به عنوان فرصت مناسب خرید یاد کنند اما شخصا چنین اعتقادی ندارم حتی اگر قیمتش به زیر ۱ دلار برسه. از نظر من این پروژه در ماموریت اصلی خودش و رقابت با دیگر استیبل‌کوین‌ها شکست خورده. در سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های استیبل‌کوین مخصوصا الگوریتمی‌ها خیلی دقت کنید.

@cryptobyalireza