❔ چه تعداد رمز ارز در پورتفوی خودمون داشته باشیم؟

❔ چه تعداد رمز ارز در پورتفوی خودمون داشته باشیم؟ ۱- ما در بازار دو نوع ریسک داریم: سیستماتیک و غیرسیستماتیک. ریسک سیستماتیک تاثیرش روی کل بازاره نه یک رمزارز خاص، ریسک غیرسیستماتیک مربوط یک رمزارز یا پروژه مشخصه. ۲- ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار غیرقابل…