به عنوان مثال اینجا می‌تونید ببینید که در پروژه Gitcoin چطور Circulating Supply محاسبه شده

به عنوان مثال اینجا می‌تونید ببینید که در پروژه Gitcoin چطور Circulating Supply محاسبه شده

به عنوان مثال اینجا می‌تونید ببینید که در پروژه Gitcoin چطور Circulating Supply محاسبه شده. همانطور که می‌بینید، سهم اعضای تیم، کانترکت‌های ایردراپ و سرمایه‌گذارها و... از کل ساپلای کم شده. باید آگاه باشید که این توکن‌ها Mint شده هستند اما چون Lock شدند با اغماض در گردش حسابشون نمی‌کنن ولی در هر لحظه ممکنه در گردش قرار بگیرن و وارد صرافی‌ها بشن. بخوام کمی سخت‌گیری کنم باید Timelock و Vesting Contract‌ تک‌تک‌ این مواردی که از تعداد توکن در گردش کسر کردند بررسی بشه و صرفا ادعای تیم مبنی بر قفل بودن یا داشتن Vesting Contract کافی نیست.

@cryptobyalireza