🔹 بر اساس آمار جدید انجمن مرکزی اعتیاد آلمان:

🔹 بر اساس آمار جدید انجمن مرکزی اعتیاد آلمان:

🔹 بر اساس آمار جدید انجمن مرکزی اعتیاد آلمان:

👈 سالانه ۷۴ هزار نفر بر اثر مصرف #الکل در آلمان کشته می شوند.

👈 با وجود کاهش میزان مصرف الکل، آمار کشته شدگان هنوز بالاست.‌ سالانه به طور متوسط هر نفر ۱۳۱ لیتر نوشیدنی الکلی مصرف می کند.

👈 سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۱ هزار نوجوان و جوان بین ۱۰ تا ۲۰ سال در مراکز اورژانس بر اثر استفاده الکل بستری شدند. عدد کل برای تمام سنین بیش از ۳۱۴ هزار نفر است. ۸۵ هزار نفر از آنها زن بودند.

👈 آمار مصرف سیگار در سال ۲۰۱۸ تقریبا ۶% افزایش یافت. آلمانی ها در این سال ۷۴/۳۶۰ میلیون نخ سیگار مصرف کردند.


@dachstudien