🔹 «گوژپشت»، اثر ویکتور هوگو پس از آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس بار دیگر به یکی از پرفروش‌ترین کتابها در سایت آمازون تبدیل شد …

🔹 «گوژپشت»، اثر ویکتور هوگو پس از آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس بار دیگر به یکی از پرفروش‌ترین کتابها در سایت آمازون تبدیل شد …

🔹 "گوژپشت #نوتردام"، اثر ویکتور هوگو پس از آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس بار دیگر به یکی از پرفروش ترین کتابها در سایت آمازون تبدیل شد.


@dachstudien