…🔹 ۵ فکت در مورد انتخابات ماه آینده در پارلمان اتحادیه اروپا

…🔹 ۵ فکت در مورد انتخابات ماه آینده در پارلمان اتحادیه اروپا

#انتخابات_پارلمان_اروپا
#گزارش

🔹 ۵ فکت در مورد انتخابات ماه آینده در پارلمان اتحادیه اروپا

✍ شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا


1⃣ نتایج این انتخابات کاملا متفاوت از روایت ها و تیتر رسانه ها خواهد بود. در واقع این انتخابات رفراندومی در خصوص موضوع #مهاجرت نخواهد بود.

2⃣ نتایج یک پژوهش مشترک که توسط شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا و موسسه YouGov انجام شده، نشان می دهد که آرای افراد در این دوره کاملا سیال و مبهم به نظر می رسد: ۷۰ درصد از اروپایی ها هنوز تصمیم قطعی نگرفتند. حدودا ۱۰۰ میلیون نفر آرای مردد دارند.

3⃣ تقریبا هیچ موضوع واحدی به عنوان مشکل اصلی در ذهن افراد وجود ندارد. در واقع بسیاری نگران مهاجرت به خارج Emigration هستند تا ورود مهاجر یا مهاجرت به داخل Immigration. نگرانی بسیاری از اروپایی ها از این قبیل اند:

۸۷ میلیون نفر (۲۲% از رای دهندگان) نگران اسلام رادیکال یا افراط گرایی اسلامی هستند؛

۴۵ میلیون نفر (۱۱%) نگران رشد ملی گرایی

۶۳ میلیون نفر(۱۶%) نگران وضعیت اقتصادی

۵۹ میلیون نفر(۱۵%) نگران ورود مهاجرین.


4⃣ بزرگترین مسئله، شکاف میان "اروپای باز" یا "دولت های ملی بسته" نیست، بلکه وضعیت کنونی status quo و اصلاحات و تغییرات در اتحادیه است. جمعیت قابل توجهی از اتحادیه اروپا حمایت می کنند، حتی احزاب بدبین نسبت به اتحادیه، تا حدی تغییر موضع داشتند.

5⃣ با توجه به روندهای کنونی، نتایج انتخابات نامشخص است و موضوعات یادشده تا روزها و دقایق آخر می توانند در آرای افراد تاثیر گذار باشند.

@dachstudien

کانال مطالعات آلمان و اروپا


متن کامل گزارش:
https://www.ecfr.eu/specials/what_europeans_really_want_five_myths_debunked?fbclid=IwAR2V2w9iLXrY1BxCw0HHIOAjsgTpnrkHAO9QgkgCT4HPZTgauDJbU15MP2M#