🔹 در ایام عید پاک مسیح، رقص و شادی در بسیاری از ایالات ممنوع است …👈 جدول زمان بندی هر ایالت …در برلین تنها روز آدینه نیک یا Karfre

🔹 در ایام عید پاک مسیح، رقص و شادی در بسیاری از ایالات ممنوع است …👈 جدول زمان بندی هر ایالت …در برلین تنها روز آدینه نیک یا Karfre

🔹 در ایام عید پاک مسیح، رقص و شادی در بسیاری از ایالات ممنوع است.

👈 جدول زمان بندی هر ایالت


در برلین تنها روز آدینه نیک یا Karfreitag این قانون اعمال می شود.

آدینهٔ نیک یا جمعهٔ نیک یا آدینهٔ مقدس (به انگلیسی: Good Friday) روزی است که در آن مسیحیان مراسمی را به یاد به صلیب کشیده شدن مسیح در نقاط مختلف جهان برگزار می‌کنند.

@dachstudien