#انتخابات_پارلمان_اروپا 🔹 استراسبورگ؛ پترله Peterle نخست وزیر سابق اسلوونی در آخرین جلسه پارلمان ات

#انتخابات_پارلمان_اروپا

🔹 استراسبورگ؛ پترله Peterle نخست وزیر سابق اسلوونی در آخرین جلسه پارلمان اتحادیه اروپا پیش از ماه می، موسیقی رسمی این اتحادیه که بخشی از موسیقی بتهوون است را اجرا کرد.


@dachstudien