🔹 یونیسف آلمان و یونیسف سوئیس شماره حساب‌های خود، ویژه کمک به آسیب دیدگان مناطق زده در ایران را اعلام کردند

🔹 یونیسف آلمان و یونیسف سوئیس شماره حساب‌های خود، ویژه کمک به آسیب دیدگان مناطق زده در ایران را اعلام کردند

🔹 یونیسف آلمان و یونیسف سوئیس شماره حساب های خود، ویژه کمک به آسیب دیدگان مناطق #سیل زده در ایران را اعلام کردند.


قبلا نیز صلیب سرخ آلمان شماره حساب خود را جهت جمع آوری کمک های نقدی اعلام کرده بود.@dachstudien