🔆 امروز، توجه به مرگ سقراط، یادآور اعدام «عقل» توسط «اکثریت» است. 🔆 باید از ایران دفاع کرد، به نام یا به ننگ«جواد طباطبایی».🇮🇷 🔆 درباره تاریخ، فلسفه، علم‌سیاست و علم‌حقوق. 🇮🇷: @MinervaEule1776 📚: https://t.me/denkenfurdenken


💎 با عرض سلام و احترام؛ وی از انتشار این پست، عده‌ای از همراهان از من پرسیده‌اند که آیا باید لزوما با زبان یونانی برای قرائت متون

پاسخ من تا حدودی مثبت است …💎 در این زمینه کتابی از ژانت بلیک و ایمان شفیع بیک برای آشنایی و قرائت متون یونانی موجود است. اما من تا حدودی با زبان یونانی باستان نیز آشنایی به هم رسانده‌‌ام و در عین حال از آلمانی و انگلیسی غفلت نکرده‌ام، و در آینده نزدیک، در همان مسیری که طباطبایی به ما آموخت، ضرورتا زبان فرانسه را نیز خواهم آموخت.. 💎 اما برای قرائت افلاطون، چنان‌که یادآوری کردم،، متون یونانی را به همراه متن دقیق انگلیسی بر روی سایت قرار داده است. من در قرائت متن انگلیسی هیچ مشکلی ندارم، و نیز اگر معادل‌ها را در آن زبان نیابم به معادل‌های آلمانی آن رجوع می‌کنم؛ در هر صورت کلید‌ها به ما داده شده است و قرار نیست برای ما جدید‌ها چیزی در راز باشد.. 💎 اما باید بگویم که با استعانت از این سایت، معادل مفاهیم انگلیسی را در یونانی بازیابی می‌کنم تا پس از قرائت تطبیقی یونانی/انگلیسی، به کتابی که ارسال می‌کنم مراجعه نیز داشته باشم. این کتاب حاوی توضیح حدود ۲۰۰۰ مورد از اساسی‌ترین مفاهیم یونان باستان به زبان انگلیسی است که در پست بعدی ارسال خواهم کرد؛ اکنون باید متوجه شده باشیم که مسئله ما ترجمه نیست، ...
 • گزارش تخلف

♻️ لیستی از کانالهای به روز و کاربردی تلگرام جهت دسترسی ساده‌تر برای شما👇

آموزش تکنیک‌های زبان انگلیسی. ✅ های سرمایه گذاری و تجارت. ✅ و پنهان جهان بین‌الملل». ✅ سیاست. ✅ اقتصادی اجتماعی شب چراغ. ✅. داستان، رمان صوتی و pdf نایاب. ✅. اطلاعات علمی، تاریخی ایران وجهان.
 • گزارش تخلف

📍نقد.. 💎 [Εὐθύφρων]

💎 τί νεώτερον, ὦ Σώκρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ τὰς ἐν Λυκείῳ καταλιπὼν διατριβὰς ἐνθάδε νῦν διατρίβεις περὶ τὴν τοῦ βασιλέως στοάν; οὐ γάρ που καὶ σοί γε δίκη τις οὖσα τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα ὥσπερ ἐμοί …. 💎 [ائوثوفرن]. 💎 تو را چه روی داده، ای سقراط، که از لوکه‌ین (Λυκείῳ) فرسوده‌خاطر (διατριβὰς) گشته و در این ساعت، اینجا به رواق شاهی (βασιλέως στοάν) آمده‌ای؟ به گمانم، نه از برای ستاندن داد (δίκη) از درگاه شاه، آنطور که نیت من است تا چنین کنم؟ …☑️ که باید در لا به لای خطوط توضیح داد که لوکه‌ین (Λυκείῳ)، و هم‌چنین مفهوم رواق شاهی (βασιλέως στοάν)، چیست؟! و البته که شاه معادل مفهوم King در معنای جدید نیست!. ❌ این هم نمونه ترهاتی که حسن لطفی در ترجمه خود آورده است:. 🔴 سقراط چه شده است که دل از میدان ورزش برداشته‌ای و به دادگاه آمده‌ای؟ مگر مانند من دعوایی اقامه کرده‌ای؟. ...
 • گزارش تخلف

💎 حاکمیت مطلق قانون.. 📥 «Ignorance of the law does not exempt one from obeying it»

🔻 «بی‌اطلاعی از قانون، فرد را از اطاعت آن مستثنی نمی‌کند»!. ✍ بهروز زواریان. 💎 چنان‌که می‌دانیم نظام حقوقی انگلستان، هیچ‌گاه با اصول حقوق رمی متأخر که در اروپای قاره‌ای بستر «مطلقه‌گرایی» را فراهم کرد آشنایی نیافت. از همین جهت «شاه انگلستان» هرگز مافوق قانون نبود. هرچند پادشاه انگلستان از موقعیت ویژه‌ای در برابر حقوق جاری برخوردار بود و با استعانت از این اصل که «پادشاه خطا نمی‌کند»، امکان تعقیب قضایی وی وجود نداشت، اما شاه مافوق قوانین نبود و چنان‌چه هرگونه خسارتی برای کشور به بار می‌آورد، طرح دعوی علیه وی ممکن بود.. 💎 از قرن سیزدهم، براکتون (که به مدت بیست سال قاضی حکومت هنری سوم بود)، به دفعات متعدد بر «حاکمیت مطلق قانون» پافشاری می‌کرد و دائما تکرار می‌کرد که انگلستان تابع یک شاه نیست، بلکه منقاد خداوند و حقوق است.. 💎 به این ترتیب از نظر او، این قانون است که پادشاهی را می‌سازد و سنت قدیمی (‌لا، همانا عبارت از به انقیاد کشیدن حاکم در برابر حقوق بود). روشن است که پس از مرگ الیزابت در ۱۶۰۳، سلطنت انگلستان به جک اول، پسر ماری استوارت رسید که خود او تحت تأثیر ایده‌های ژان بدن قرار داشت. ...
 • گزارش تخلف

💎 باید اذعان کنم که ذره‌ای به ترجمه آشفته لطفی اعتماد ندارم و از همین روی، مبنای مطالعه را بر روی ویراست همیلتون و هانتینگتون قرار

💎 این، آن‌ پتکی بود که پیشتر گفته‌ام که او در حوزه اندیشه و نه عمل که با آن نسبتی ندارم/یم، بر سر من و‌ ما زد تا برای همیشه از «خواب جزم شیوه اندیشیدن روشنفکرانه و روشنفکران رها شویم». آن افراد، در مورد طباطبایی هرچه می‌خواهند بگویند! او را فاشیست و لیبرال و مرتجع و باستان‌گرا و … بخوانند اما با این قید که: «باید در خاطرشان باشد که پاسخ فلسفی، تنها با فلسفه ممکن است»، یعنی هنگامی که سخنان معنادار از زبانشان جاری شود …💎 این بدان معنا است که از این به بعد، اگر کسانی که طبق روش چاله میدانی، که در آن زاده شده‌اند، فحاشی کنند، برای ما همانند آن هستند که ما سخنان آن‌ها را نمی‌فهمیم. بدیهی است که نمی‌توان با چنین افرادی در افتاد! چطور می‌توان با کسی که غیر فلسفی و بی‌معنا حرف می‌زند سخن گفت؟!. 💎 یعنی هنگامی که با ما سخن می‌گویید، و پاسخ می‌دهید و نقد می‌کنید، درست نقادی کنید و به معنای واقعی کلمه، یاوه‌گویی نکنید، یعنی فلسفی سخن بگویید، سخنان معنا دار بگویید! زیرا برای ما هرگونه سخن غیرفلسفی، و خارج از نظام مفاهیم، عینا همان یاوه‌گویی و افاضه سخنان بی‌معنا است.. 💎 پس، اگر نمی‌توانید حرف بزنید ...
 • گزارش تخلف

💎 کافی بود تا از کنار پروژه طباطبایی جوانه‌ها برویند

💎 کافی بود تا از کنار پروژه طباطبایی جوانه‌ها برویند
امروز، اما نیروهای تازه نفس در حوزه اندیشه، وارد میدان شده‌اند. طباطبایی هیچگاه از کسی نخواست تا در او باقی بماند و حرف‌های او را تکرار کند، زیرا باقی ماندن در او، پروژه را به دام همان تصلبی می‌انداخت که خود به نقدش کشیده بود. او، دست ما را گرفت و در راه درست «» قرار داد، تا ثابت کند که مینروا در تاریکی پروازش را شروع می‌کند، و اگر در هنگامه صبح، از فرط خستگی، به خواب برود، پس از او جوانه‌هایی هستند که در آن خاک خیس حاصلخیزش روییده‌اند …💎 این فقره از آثار افلاطون، بخش کوچکی از راهی است که با اتکای به او به عقل تکیه می‌کند، تا مبانی را بفهمد و آن را بی‌موضوع نخواند. جایی که ظلمت ایدئولوژی‌های‌سیاسی و کوشش‌هایی که بدون مبنایی در نظر، دست به عمل می‌زدند، با نور آن تأمل به پایان رسید … 💎 اهمیت دو فصل نخست زوال اندیشه سیاسی در ایران و توضیح هبوط به حکمت عملی و. که «نشانگر وضعیت منبسط مفهوم بود». او نشان داد، ما، زمانی سخنان معنادار گفتیم که تا حدی، یونانیان را شناختیم! پس، امروز چطور خود را از آن مردان بزرگ تاریخ جهانی، بیگانه احساس کنیم؟ ...
 • گزارش تخلف

💎 کتاب فوق، اثر والتر یشکه، رئیس آرشیو بخوم است

💎 کتاب فوق، اثر والتر یشکه، رئیس آرشیو بخوم است
باتوجه به اینکه، افرادی درباره زندگی‌ فیلسوف صحبت می‌کنند و بر طبق عادت، چیزهایی را به هم می‌چسبانند که از آن جز تکرار به مشام نمی‌رسد، این اثر خواندنی، تمام زندگی فیلسوف و … را به دقت بررسی می‌کند. در واقع این اثر که من در حال حاضر آن را در اختیار دارم، باید پیش از ورود به نظام هگل به دقت مورد مطالعه قرار بگیرد. به عنوان مثال دکتر مصلح در کتاب هگل، اگرچه در صفحات نخست، زندگی‌نامه فیلسوف را آورده اما چنین آثاری در برابر این اثر یشکه رنگ می‌بازد.. 💎 من اخیرا متوجه شده‌ام که درس‌گفتارهای «فلسفه تاریخ» هم مجدد منتشر شده است. اگرچه آن نسخه نشر زورکامپ منتشر هم شد، اما ما با حجم عظیمی از درس‌گفتارهایی رو به رو هستیم که هنوز آن‌ها را نشناخته‌ایم. جالب توجه است که هگل هر مرتبه که به تدریس در دانشگاه می‌پرداخت، مواد درسی جدیدی را فراهم می‌کرد؛ این بدان معنا است، که فیلسوف، هربار به نتایج جدیدی دست می‌یافت و حرف تکراری نمی‌زد.. 💎 آیا طباطبایی حق دارد که این گفته را نقل کند: «ما جز در آستانه نمی‌توانیم ایستاد»؟! آن‌جا ایستادن خود سترگ است! ...
 • گزارش تخلف

⭕️ توجه

💎 پس از نقد من _که این نقدها هم‌چنان ادامه‌دار خواهد بود_عده‌ای وارد فضای خصوصی من شده و سعی می‌کنند با تهدید و دخیل کردن من در فعالیت‌سیاسی و‌ چسباندن مطالبی که به هیچ وجه هدف این کانال نیست، روال کار را به هم بریزند. این که من به نقد کتابی پرداخته‌ام و اینکه استادان دانشگاه در حال مکیدن خون دانشگاه هستند یک واقعیت است، اما این واقعیت و گفتن آن، ربطی به برهم زدن نظم مناسبات قدرت ندارد. چنان‌که من در مطلب فوق، دکتر حسن فتحی و سایر استادان انگشت‌شمار که در حوزه خویش با دقت فعالیت می‌کنند را ستایش کرده‌ام، کما اینکه پای درس آن‌ها نشسته و آموخته‌ام …💎 باید به صراحت اذعان کنم که هدف این کانال نه عمل‌ و فعالیت سیاسی و نه کوششی برای بر هم زدن نظم قدرت و یا شوراندن است و نه تحرک سیاسی، زیرا در پروفایل این کانال نوشته‌ام: «کسانی را که از راه راستین به فلسفه می‌پردازند، با فعالیت سیاسی و کوشش برای بر هم زدن نظم قدرت نسبتی نیست». پس باید گفت: «هدف من، در چارچوب قانون، فقط انتقال آن‌ چیزهایی است که در چهار حوزه [«علم‌سیاست»، «فلسفه»، «فلسفه‌حقوق»، و «تاریخ»]، آموخته‌ام و در حال آموختن هستم» …💎 به ...
 • گزارش تخلف

⚫️ فهرستی از کانال‌های مفید تلگرام:.. ●○بررسی مسائل روز. «یک صفحه» داستان بخوانیم

کتابهایی از علم سیاست. واردات و صادرات. خدایی که به‌شدت کافیست. (نجوم و کیهان‌شناسی). حقوقی و قضایی. جامع آرای قضایی کاربردی. بر مسائل روزمره. و مطالعه‌ی‌گروهی. شیفتگان کتاب).
 • گزارش تخلف

مخاطبان گرامی، مفتخریم لیستی از بهترین کانالهای تلگرامی را به شما معرفی کنیم.. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚩 کانال ایرانشناسی پژوهشی. مکالمات زبان انگلیسی. دانش سیاست. اسطوره_شناسی ایرانی. یک خلوت آرام.. 🚩 باشخصیت باشیم!!!. دانستنیهای علمی وتاریخی ایران وجهان. اطلاعاتی که «نباید» بدانی!!!.. 🚩 کیهان شناسی.
 • گزارش تخلف

💎 یک نکته کوتاه

💎 این دقیقا همان راه و روشی است که مرتضی شجاری مدیر وقت گروه فلسفه دانشگاه تبریز، در سال ۹۲ به زور بر دانشجویی چون من تلقین و من را برای همیشه از محیط دانشگاه بیزار کرد. من پیشتر در دوره کارشناسی تا جایی تأمل کرده بودم، که مسئله «متناهی و نامتناهی» _موضوع من تا این حد جزئی بود_ را نزد هگل فقط در بخش نخستین پدیدارشناسی روح انجام دهم اما محوریت کار اسپینوزا باشد …💎 اما به استثنای دکتر حسن فتحی و دکتر سید مجید صدر مجلس، که همواره بر سر آن‌ها قسم یاد کرده‌ام، گروه فلسفه، عنوان «مراتب ادراک و آگاهی در اسفار ملاصدرا و پدیدارشناسی روح هگل» را به زور و ضربه بر من تحمیل کردند. من در آن زمان مقاله جناب دکتر اردبیلی را درباره «جهان وارونه» بارها و بارها مطالعه کرده بودم_زیرا هیچ‌نوشته‌ای وجود نداشت و همین چیزکی هم که بود چون سوزن در انبار کاه بود_ و علی رغم تأکیدها باز هم گروه فلسفه این موضوع را چسباند. من به جناب شجاری که از همان ملاصدرا هم چیزکی می‌دانست تاکید کردم که نمی‌توان با هیچ‌ چسبی، _ضمن محال بودن قیاس جهان وارونه از اسفار اربعه_، آن‌ها را به هم چسباند، و بهتر است موضوع ملغی شود. اما شج ...
 • گزارش تخلف

💎 یکی از همین اساتید پرمدعای توخالی، حمید طالب زاده، استاد دانشگاه تهران است که در تصویر فوق نمونه اثر تألیفی یک عضو دانشگاهی را م

💎 یکی از همین اساتید پرمدعای توخالی، حمید طالب زاده، استاد دانشگاه تهران است که در تصویر فوق نمونه اثر تألیفی یک عضو دانشگاهی را م
حمید طالب زاده می‌خواهد بین هگل و فیلسوفان اسلامی دیالوگی برقرار کند، آن هم در «صیرورت Werden و دیالکتیک و ایده‌آلیسم» …💎 اگر از عنوان کتاب بگذرم، که نشان از عدم دقت استاد دارد، آن‌قدر، عنوان کلی است که نمی‌توان دریافت کجای سیستم هگل می‌تواند ربط و نسبتی با «فیلسوفان اسلامی»؟ داشته باشد.. 💎 استاد، منظور شما این است که هگل یک سوی میدان و همه فیلسوفان اسلامی در سوی دیگر؟ به ما دانشجویان فقیر کمک کنید تا دریابیم چگونه فیلسوفی که در بستر الهیات مسیحی می‌اندیشد می‌تواند با کسی که در عالم اسلام نوشته است نسبتی داشته باشد؟. 💎 یکی از همین افراد سپاه کم مایه دانشگاهی، طالب زاده است، اما زمانی که طباطبایی از سر دلسوزی نقد می‌کند، تا این را برجسته کند که این افراد عمر و روح دانشجویان را نابود می‌کنند اما حاصل کارشان این ترهات است، کارش و زبانش تلخ است. در برابر این افراد باید چه کاری انجام داد؟. 💎 باید این بساط شارلاتان‌بازی را جمع کرد تا جلوی ضرر را همین امروز گرفت ...
 • گزارش تخلف

💎 جواد طباطبایی، اگر بلایی بر سر آگاهی من نیاورده باشد، که همچون پتک بر سرم فرود آمد، دست‌کم به من آموخت که هنگامی که در پای درس م

💎 جواد طباطبایی، اگر بلایی بر سر آگاهی من نیاورده باشد، که همچون پتک بر سرم فرود آمد، دست‌کم به من آموخت که هنگامی که در پای درس م
💎 کانت، می‌گفت، اگر بخواهیم درباره خدا سخن بگوییم، به دام دیالکتیک استعلایی [=جدلی ‌الطرفین، یعنی استدلال‌هایی که هر دو طرف آن ممکن است، گرفتار خواهیم شد]، بنابراین اگر من بخواهم پا از دایره خود فراتر بگذارم، این شناخت حاصل نمی‌شود، زیرا هر دو طرف قابل اثبات است. این مقدمه را داشته باشیم.. 💎 هگل می‌گوید:. 💎 Gott will nicht enghrezige Gemüter und leere Köpfe zu seinen kindern, sondern er verlangt, daß man ihn erkenne.. 💎 اگر از تفاوت بین و، و آن استدلالی که «را نقد می‌کند تا جایی برای باز کند، بگذریم»، هگل در فقره فوق گفت که: «خداوند فرزندان خود را خشک مغز نمی‌خواهد، بلکه او انتظار دارد که آن‌ها، او را بشناسند. و گفته بود، که مسیحیان خداوند را به عنوان روح شناخته‌اند.. 💎 خداوند شناختنی است، آن هم به عنوان روح، نه این که در استدلال جدلی گیر کند. ...
 • گزارش تخلف

💎 گزارشی از یک مصاحبه.. ✍ بهروز زواریان

💎 ماهنامه سراسری قلم‌یاران در شماره ۱۶ خود، ویژه نامه نوروز ۹۸ در پی این برآمد که تحت عنوان «حرکت بر روی لبه تیغ» با اساتید خارج از کشور همچون پروفسور «داگلاس موگاچ» و «رابرت استرن» که «شأن و‌ جایگاه آکادمیک دارند» و_نه چریک‌های هگلی چپ داخلی_ گفت و گوهایی را ترتیب دهد.. 💎 ما در گفت و گو با داگلاس موگاچ ضمن بررسی و ارزیابی پژوهش‌هایی که اخیرا درباره هگل در اروپا و … صورت گرفته است، پرسش‌هایی طرح کردیم که ایشان بر خلاف استادان پرمدعا، اما توخالی در ایران، با کمال میل آن را پذیرفتند و به سنت «ایچ. اس. هریس و رابرت پیپین» اشاره کردند.. 💎 نخستین هدف ما، این بود که گویا، در ایران عده‌ای گمان کردند که می‌توانند «هگل» را از مجرای ترجمه منتقل کنند. به عنوان نمونه من به صراحت استدلال می‌کنم که برای فهم آن شعری که هگل از شیللر در پایان پدیدارشناسی روح نقل می‌کند باید به فقرات پایانی انجیل متی برگشت و اینجا است که فیلسوف در برابر هستی حیرت کرده و باید برگردد و پیشگفتار بنویسد. آن شعر شیللر این است:. 📥 Aus dem Kelche dieses Geistreiches schäumt ihm seine.. ⚙ اگر نه همانند باقر پرهام، ارجاع فیلسوف ...
 • گزارش تخلف

📥 می‌توان درباره چیزی که وجود ندارد، عقلانی سخن گفت!.. کی

دبلیو، سی. گاتری، در این باره توضیح می‌دهد تمام محور این محاوره افلاطون بحثی درباره ماهیت «عدالت و بی‌عدالتی» و نتایج آن برای انسان‌های دادگر و افراد ستم پیشه است.. 💎 ضمن این، باید اشاره کرد که، این واژه عدالت در زبان یونانی به صورت این مفهوم: «یعنی:» آمده است و هرقدر هم که ما در سطح محاوره بمانیم، و علی‌رغم گریز‌ها، مسئله اصلی همانا عدالت است. زیرا دیکایسونه واجد تراکمی از مفاهیم است.. 💎 افلاطون پولیتیا دارد، و این متفاوت از پولیتیکون نزد ارسطو و جمع آن مفهوم یعنی پولیتیکا_= است. هم‌چنین باید اشاره کرد که دکتر حسن فتحی، مترجم جلد چهاردهم گاتری به اشتباه، عنوان محاوره را به کشور یا درباره عدالت، برگردان کرده‌اند، _هرچند در برگردان عدالت، آن هم در نسبت با انتقال مضمون اصلی محاوره، جای هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد، اما می‌توان به پای برگردان آن مفهوم به کشور پیچید_، زیرا، ما، در یونان شاهد مفهوم پلیس هستیم، و پلیس، همان کشور نیست.. 💎 نکته دیگری که باید به آن ارجاع بدهم، اشاره جواد طباطبایی در کتاب تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا به این مسئله است، که به درستی از «وحدت فلسفه و سیاست» در یون ...
 • گزارش تخلف

💎 همراهان گرامی، مدتی است که پرسشی ذهن من را به خود مشغول کرده است و از این جهت که در یافتن پاسخ آن ناتوان ماندم، آن را با شما سرو

پرسش این است: آیا به نظر شما «می‌توان درباره آن چیزی که وجود ندارد به نحو سخن گفت»؟ …۱) بله (۷۲). 👍👍👍👍۳۸٪.۲) خیر (۱۰۴). 👍👍👍👍👍👍۵۴٪.۳) نظری ندارم (۱۵). 👍۸٪ …. 🕴 تعدادکل رای‌ها: ۱۹۱
 • گزارش تخلف

📥دخالت فیلسوفان در سیاست

💠افلاطون در نامه هفتم، می‌گوید: هرچه بیشتر روش «مردان سیاسی» و چگونگی قوانین و رسوم روز را در نظر آوردم و هرچه بیشتر پیر شدم، طرز تشخیص حکومت صالحه را دشوارتر یافتم. قانون و اخلاق با سرعتی سرسام آور رو به فساد می‌رفت و من که همواره آرزومند ورود در سیاست بودم از دیدن این وضع آشفته متحیر ماندم. هرچند لحظه‌ای از اندیشه بهبود اوضاع سیاسی و اصلاح قوانین اساسی غافل نشدم، ولی صلاح را در آن دیدم که به کاری دست نزنم، بلکه در انتظار فرصت مناسب بنشینم …💠در نهایت، به این نتیجه رسیدم که «همه انواع حکومت‌های موجود، ناصالح هستند و قوانین آنها به راحتی اصلاح پذیر نیست. پس به حکم اجبار معتقد شدم که تنها امید استقرار عدل در هیئت اجتماع و نفس انسانی در «ترویج فلسفه حقیقی» است و نوع بشر هرگز از رنج آسوده نخواهد شد، مگر آن که فیلسوفان حقیقی زمام دار امور سیاسی شوند یا مردان سیاسی به مدد معجزه فیلسوف شوند …💠آیا افلاطون هرگز از خود پرسش نمود که اگر فیلسوف وارد عرصه سیاست شود، سیاست را نابود خواهد کرد؟ و آیا فیلسوف، ندیده بود که همین سیاست با استاد او چه کرد؟ فیلسوف، اگر راستین است، و چنان که افلاطون در محاور ...
 • گزارش تخلف

🔴شماره نوروزی (۱۶) مجله قلم‌یاران منتشر شد … در این شماره به این موارد پرداخته شده است:

📤پروندۀ قتل نخست‌ وزیر: «واکاوی پشت پردۀ قتل رزم آرا در میزگردی با حضور هرمیداس باوند، فریدون مجلسی، احسان عمادی (کارگردان مستند رزم آرا دو سویه مسکوت) و گفت‌و‌گو با موسی غنی‌نژاد». 📤 هگلیانیسم چپ یا راست: «در گفت‌وگو با رابرت استرن، داگلاس موگاچ، فیلیپ کاین و یادداشتی از جان زامیتو» …📤احیای علوم سیاسی: «نقدی بر وضعیت علوم سیاسی با نگاهی به کتاب دکتر بشیریه».. 📤 چرا روشنفکران لیبرالیسم دوست ندارند؟: «میزگردی با حضور امیرحسین خالقی، محمد ماشین‌چیان، روزبه آقاجری» …📥از دهۀ شصت تا جشنوارۀ ۳۷ (هژمونی نوستالژی‌سازی): «گفت‌وگویی با رضا میرکریمی، محمد رضا مهدویان و نیما جاویدی».. 💎 telegram: ...
 • گزارش تخلف