این روزها کارفرمایان دیگر با سوالات کلیشه‌ای مصاحبه نمی‌کنند

این روزها کارفرمایان دیگر با سوالات کلیشه‌ای مصاحبه نمی‌کنند

این روزها کارفرمایان دیگر با سوالات کلیشه ای مصاحبه نمی کنند.
مدیران باهوش سوالاتی را طرح می کنند که با پاسخ به آن ها بتوانند شخص مورد نظر خود را استخدام کنند. در ادامه با سوالات مدیران شناخته شده و اهداف آن ها از پرسش هر سوال آشنا می شویم.

سوالی که ایلان ماسک (Elon Musk)، مدیرعامل شرکت تسلا در مصاحبه ی استخدامی می پرسد:

فرض کنید روی سطح زمین ایستاده اید، یک مایل به سمت جنوب می روید، یک مایل به غرب و سپس یک مایل به سمت شمال. به همان نقطه ای می رسید که شروع کرده بودید. کجای کره زمین هستید؟

طبق مطلبی که در زندگی نامه ایلان ماسک ذکر شده، او دوست دارد تا داوطلبین استخدام را با این معما به چالش بکشاند و هوش آن ها را بسنجد.

برای این سوال، پاسخ های درست زیادی وجود دارد و یکی از آن ها قطب شمال است.

منبع: بیزینس اینسایدر
https://www.businessinsider.com/elon-musk-favorite-job-interview-question-answer-2016-5?r=DE&IR=T

@dotDE