گاهی گمان نمی‌کنی ولی خوب می‌شود!.. از نظر علم، احتمال چنین برخوردی بسیار ناچیز است

گاهی گمان نمی‌کنی ولی خوب می‌شود!.. از نظر علم، احتمال چنین برخوردی بسیار ناچیز است

گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود!

این دو گلوله در بین سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۶ در خلال جنگ جهانی اول به یکدیگر اصابت کردند. از نظر علم، احتمال چنین برخوردی بسیار ناچیز است.
دو گلوله‌ای که با هدف کشتن به میدان جنگ ارسال شدند، ولی کسی را نکشتند و تبدیل به یک اثر هنری شدند.

گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود
گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود
گاهی بساط عیش خودش جور می شود
گاهی دگر، تهیه بدستور می شود
گه جور می شود خود آن بی مقدمه
گه با دو صد مقدمه ناجور می شود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست
گاهی تمام شهر گدای تو می شود…
گاهی برای خنده دلم تنگ می شود
گاهی دلم تراشه ای از سنگ می شود
گاهی تمام آبی این آسمان ما
یکباره تیره گشته و بی رنگ می شود
گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود
ازهرچه زندگیست دلت سیر می شود
گویی به خواب بود جوانی‌ مان گذشت
گاهی چه زود فرصت مان دیر می شود
کاری ندارم کجایی چه می کنی
بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود.
@dotDE