باورکنید بهترین ایده‌ها برای پول ساختن لزوما پیچیده نیستند. یعنی ۲۰۰، ۰۰۰ یورو فروش در ۲ هفته!

باورکنید بهترین ایده ها برای پول ساختن لزوما پیچیده نیستند. این باکس مقوایی که از یک فولدر تبدیل به پنل اسکن مدارک میشه، با قیمت ۲۰ یورو و در مدت ۲ هفته بیش از ۱۰۰۰۰ سفارش خرید داشته! یعنی ۲۰۰،۰۰۰ یورو فروش در ۲ هفته!
فکر نمیکنم هزینه تولیدش بیشتر از ۲ یورو باشه.
https://www.fileee.com/fileeebox/?lang=en

@dotDE