آینده مایکروالکترونیک و مخصوصا IoT به شدت درحال تغییر است …باتری‌های NanoTritium Betavoltaic که تا سال ۲۰۱۸ فقط در اختیار پروژه‌ها

آینده مایکروالکترونیک و مخصوصا IoT به شدت درحال تغییر است …باتری‌های NanoTritium Betavoltaic که تا سال ۲۰۱۸ فقط در اختیار پروژه‌ها

آینده مایکروالکترونیک و مخصوصا IoT به شدت درحال تغییر است.

باتری های NanoTritium Betavoltaic که تا سال ۲۰۱۸ فقط در اختیار پروژه های نظامی بودند، امروزه قابلیت استفاده تجاری پیدا کرده‌اند.

این باتری ها توانایی تولید انرژی الکتریکی در حد ۳۲ میکرو وات به مدت ۲۰ سال به صورت مداوم را دارا هستند و از فاضلاب اتمی ساخته می شوند.
پیشبینی میشود بزودی پروژه های محرمانه‌ای که در حوزه باتری‌های اتمی با جریان خروجی زیاد و طول عمر در حد چند‌ده سال باشند، از حالت طبقه بندی خارج شده و در مرحله نخست وارد پروژه های فضایی شوند. در حال حاضر ایلان ماسک بنیانگذار شرکت اسپیس‌ایکس درحال لابی کردن برای در اختیار گرفتن یکی از این فناوری‌هاست. هرچند معلوم نیست این فناوری را برای پروژه های فضایی اسپیس ایکس میخواهد یا برای پروژه خودروهای برقی تسلا!
https://www.citylabs.net

@dotDE