خطوط هایپرلوپ میان دبی و شهرهای مختلف امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا سال دیگر راه اندازی خواهد شد چه تاثیری بر زمان طی مسا

خطوط هایپرلوپ میان دبی و شهرهای مختلف امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا سال دیگر راه اندازی خواهد شد چه تاثیری بر زمان طی مسافت‌ها خواهد گذاشت؟

دبی تا ریاض (پایتخت عربستان سعودی)
فاصله: 1120 کیلومتر - زمان فعلی با خودرو: 10 ساعت
هایپرلوپ: 48 دقیقه

دبی تا دوحه قطر :
فاصله: 716 کیلومتر - زمان فعلی با خودرو: 7 ساعت
هایپرلوپ: 23 دقیقه

دبی تا مسقط (پایتخت عمان):
فاصله: 419 کیلومتر - زمان فعلی با خودرو : 4 ساعت و نیم
هایپرلوپ: 27 دقیفه
@dotDE