ظهور تفکر طالبان در جشنواره ابن سینا.. (عکس سمت چپ)

ظهور تفکر طالبان در جشنواره ابن سینا.. (عکس سمت چپ)

ظهور تفکر طالبان در جشنواره ابن سينا

امروز خبر و تصویری منتشر شد که گروهی از دختران مدرسه ای از منطقه ۱۵ آموزش و پرورش شهر تهران در جشنواره ابن‌سینا، از دوچرخه‌ای که ویژه زنان ساخته‌اند، رونمایی کرده‌اند. (عکس سمت چپ)

تصویر این دوچرخه که در آن برای پوشاندن بدن زنان دوچرخه‌سوار از یک حفاظ استفاده شده، به‌طرز تلخی بسیاری را به‌یاد یک کاریکاتور انتقادی از جمال‌رحمتی، کارتونیست سرشناس مطبوعاتی دوسه‌دهه اخیر انداخت. (تصویر سمت راست)، البته اینبار نه برای افغانستان، که برای ایران!

او در کارتونی که سال‌ها پیش کشیده‌ بود از سیاست‌های طالبان افغانستان علیه زنان انتقاد کرده‌بود و امروز تصویر دوچرخه‌زنان بسیار به کارتون انتقادی او شبیه است.
@dotDE