هوا حسابی خوب شده و این چند روز هم که تعطیله

هوا حسابی خوب شده و این چند روز هم که تعطیله

هوا حسابی خوب شده و این چند روز هم که تعطیله. همه میان تو خیابون و خرید و پیاده‌روی میکنند و یه بستنی یا نوشیدنی میخورن و خلاصه حسابی خوش میگذرونند. خیلی ها هم میان موسیقی اجرا میکنند.

یه دختر پسر تینیجر برای بچه‌ها دارن حباب درست میکنن و یه درآمد کوچیک هم دارند.
@dotDE