قدیمی‌ترین ماشین قابل حرکت آلمان و جهان توانست معاینه فنی (TÜV) را با موفقیت پشت سر بگذراند

قدیمی ترین ماشین قابل حرکت آلمان و جهان توانست معاینه فنی (TÜV) را با موفقیت پشت سر بگذراند
این ماشین ۱۲۵ سال عمر دارد، حداکثر سرعت آن ۲۰ کیلومتر در ساعت است.
@dotDE