با سامیار اومدم لگو بخره، گفتم ۴۰ یورو میتونی بخری. بهم میگه ۳۰ یورو بهم وام میدی؟

با سامیار اومدم لگو بخره، گفتم ۴۰ یورو میتونی بخری. بهم میگه ۳۰ یورو بهم وام میدی؟

با سامیار اومدم لگو بخره، گفتم ۴۰ یورو میتونی بخری. بهم میگه ۳۰ یورو بهم وام میدی؟ میگ نه، سقف کردیتت ۴۰ یورو شده، میگه بانکتو دوست ندارم. 🤣😂
آقا ما خسیس نیستیم، ولی بخدا اگه لگوهای سامیار رو که تا الان خریده بفروشیم میشه باهاش یه ماشین خرید 😂
@dotDE