شاید جالب باشد بدانید دولت محترم ۳۸۵ شرکت در قالب موسسه یا بانک یا واحد اقتصادی دارد که در بودجه سال آینده ردپای آنها را می‌توان د

شاید جالب باشد بدانید دولت محترم ۳۸۵ شرکت در قالب موسسه یا بانک یا واحد اقتصادی دارد که در بودجه سال آینده ردپای آنها را می‌توان د

شاید جالب باشد بدانید دولت محترم ۳۸۵ شرکت در قالب موسسه یا بانک یا واحد اقتصادی دارد که در بودجه سال آینده ردپای آنها را می توان دید و در زمینه های زیر فعالیت اقتصادی دارند :

«تجهیز منابع»،
«امور فرهنگ گردشگری و ورزشی»،
«امور سلامت و رفاه اجتماعی»،
«امور عمومی قضایی دفاعی و امنیتی»،
«امور انرژی»،
«امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی»،
«امور صنعت معدن بازرگانی و ارتباطات»،
«امور آب کشاورزی و محیط زیست»

جالب تر آنکه از این تعداد شرکت ، ۱۷۶ شرکت سودده،‌ ۱۴۴ شرکت سربه سر و ۶۵ شرکت زیان‌ده هستند !

مجمع فعالان اقتصادی
https://t.me/joinchat/AAAAAD-0rkJfxbjPxic4xg