نقش پادری را بازی نکنیم!

#منفعل

نقش پادری را بازی نكنیم!

فكر می‌كنيد چرا آدم‌هايی كه بيشترين فداكاری و دلسوزی را در حق ديگران مي‌كنند و حتی در اين راه از خواسته‌های خود می‌گذرند "نمی‌توانند" به اندازه افرادی كه چنين روشی را در زندگی ندارند، محبوب‌تر باشند؟

برای اين‌كه محبوب و زيبا باشيد هرگز نقش پادری ! را به‌عهده نگيريد تا ديگران از رويتان رد شده و لگدمال‌تان كنند.
سعی نكنيد خودتان را به خاطر ديگران قربانی كنيد.
خواسته‌ها و نيازهايتان را با جرات بيان كنيد تا ديگران هم شما را جدی بگيرند.
#بیان_احساس
#قاطعیت
#منفعل
@fannebayan