🔴وقتی که در رستوران یا اماکن عمومی مقدار زیادی از دستمال کاغذی، یا صابون یا عطر رایگان استفاده می‌کنیم، در حالی که در منزل خودمان

🔴وقتی که در رستوران یا اماکن عمومی مقدار زیادی از دستمال کاغذی، يا صابون یا عطر رایگان استفاده می کنیم، در حالی که در منزل خودمان این گونه نیستیم، بدین معنا است که اگر شرایط اختلاس برای ما فراهم شود، اختلاس می کنیم!

اگر در جشن ها و بوفه ها زیاد غذا می خوریم در حالی که می دانیم شخص دیگری آن را حساب می کند، بدین معناست که اگر فرصت خوردن مال دیگران را پیدا کنیم، این کار را انجام خواهیم داد!

اگر حقوق در صف ایستادن و در صف بودن را راعایت نمی کنیم، پس ما زمینه این را داریم که برای رسیدن به هدف خود از شانه دیگران هم بالا برویم

اگر بر این باور هستیم که هر چه را در خیابان پیدا کردیم حق شما است ، در حالی که متعلق به شخص دیگری بوده که آن را گم کرده است، پس قابلیت مال دیگران را ربودن در ما وجود دارد!

هنگامی که به قوانین راهنمایی و رانندگی توجهی نداریم و به آن اعتنایی نمی کنیم، بیانگر این است که ما زمینه سرکشی را داری حتی اگر قرار باشد اشخاص بی گناهی هم در این بین صدمه ببینند.

اگر به حیوانات آزار می‌رسانیم ،گربه ها،پرنده ها،سگها... ویا برای کسب پول و درآمد از آزار و اذیت و کشتار حیوانات ابایی نداریم پس ما بالقوه - در قبال دستمزد و پول - توان انجام این اعمال را با همنوع و انسان‌های دیگر هم داریم!
#سواد_ارتباطی
@fannebayan