👈 نقاشی ردیف اول کودکان ۵ ساله که کمتر از ۱ ساعت در روز تلویزیون می‌بینن کشیدن

👈 نقاشی ردیف اول کودکان ۵ ساله که کمتر از ۱ ساعت در روز تلویزیون می‌بینن کشیدن

👈 نقاشی ردیف اول کودکان 5 ساله که کمتر از 1 ساعت در روز تلویزیون می‌بینن کشیدن

👈 نقاشی ردیف دوم‌‌رو کودکان 5 ساله‌ای که 3 ساعت یا بیشتر در روز تلویزیون میبینند

قشنگ ترین‌ هدیه ما به فرزندان مان ، ارتباط برقرار کردن با انهاست.

@fannebayan