فصلی درباره ظرفیت حکومت در ایران.. پادکست دغدغه ایران

فصلی درباره ظرفیت حکومت در ایران

پادکست دغدغه ایران

پادکست دغدغه ایران، از دی‌ماه ۱۳۹۹ با مدیریت و اجرا محمد فاضلی با تمرکز بر مسائل توسعه دوشنبه هر هفته منتشر می‌شود. این پادکست تاکنون در ۳۹ اپیزود منتشر شده است و فصل سوم آن بر بازخوانی تاریخ ۱۲۰ سال اخیر ایران از منظر #ظرفیت_حکومت متمرکز است.

روایتی از حکومت رضاشاه در ایران و اپیزود ویژه «زاینده‌رود چگونه خشکید؟» در این فصل مورد توجه شنوندگان بوده است.

اپیزود ۳۱: مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران – قسمت اول

اپیزود ۳۲: مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران – قسمت دوم

اپیزود ۳۳: اختناق ایران – قسمت اول

اپیزود ۳۴: اختناق ایران – قست دوم

اپیزود ۳۵: مأموریت آمریکایی‌ها در ایران – قسمت اول

اپیزود ۳۶: مأموریت آمریکایی‌ها در ایران – قسمت دوم

اپیزود ۳۷: زاینده‌رود چگونه خشکید؟

اپیزود ۳۸: آمریکایی‌ها در ایران: رضاشاه به روایت آرتور میلسپو

اپیزود ۳۹: آمریکایی‌ها در ایران: روایتی از حکومت ساخت‌وسازی


اپیزودهای فصول اول و دوم #پادکست_دغدغه_ایران

اپیزود ۱: کتاب‌های حوزه خلقیات ایرانیان

اپیزود ۲: کتاب ما ایرانیان (نوشته مقصود فراستخواه)

اپیزودهای ۳تا ۵: کتاب معمای فراوانی: دولت‌های نفتی و رونق‌های نفتی (نوشته تری لین کارل) – سه اپیزود

اپیزودهای ۶تا ۱۱: کتاب نظم و زوال سیاسی (نوشته فرانسیس فوکویاما) – شش اپیزود

اپیزودهای ۱۲تا ۱۵: کتاب دام‌های اجتماعی و مسأله اعتماد (نوشته بو روثستاین) – سه اپیزود

اپیزود ۱۶: کتاب تجربه توسعه آسیای شرقی: معجزه، بحران و آینده (نوشته ها-جون چانگ)

اپیزود ۱۷ این پادکست نیز درباره وضعیت صنعت برق ایران است.

اپیروز ۱۸: ویژگی‌های رئیس‌جمهور

اپیزود ۱۹ و ۲۰: کتاب تاوان نابرابری: چرا برابری به سود همگان است (نوشته ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت)

اپیزودهای ۲۱ تا ۲۴: شرح اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد در گرجستان

اپیزود ۲۵: پیچیدگی مسأله آب و همبستگی اجتماعی در ایران

اپیزود ۲۶: جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه – قسمت اول

اپیزود ۲۷: تحلیلی بر مدیریت کرونا به‌مثابه مسأله بدخیم

اپیزود ۲۸: جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه – قسمت دوم

اپیزود ۲۹: جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه – قسمت سوم

اپیزود ۳۰: جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه – قسمت چهارم

پادکست دغدغه ایران در فضای مجازی

حامی‌باش ‖ اینستاگرام

Apple Podcast ‖ Castbox

Google Podcast ‖ Overcast

Pocket Casts ‖ Shenoto

(اگر می‌پسندید به اشتراک بگذارید.)

@dirancast_official