داستان دو نفر.. اعتماد ۱۸ دی ۱۴۰۰.. ️عباس عبدی

🔴داستان دو نفر

🔺اعتماد ۱۸ دی ۱۴۰۰

✍️عباس عبدی

🔘اگر آقایان اصول‌گرا بویژه نواصول‌گرایان با دقت و حسن‌ظن این یادداشت را بخوانند، زیان نخواهند کرد. هدف از این یادداشت مچ‌گیری و حمله نیست، بلکه طرح این مسأله است که نواصول‌گرایان در چه فضایی تنفس می‌کنند و تصمیماتی می‌گیرند که فاقد حداقل نشانه‌ای از همدلی و همراهی با مردم و دردهای آنان است؟

🔘این فضا چگونه و از کجا آمده که ذهنیت و رفتار آنان را به کلی پوشش داده است؟ برای این می‌کوشم که مقایسه‌ای کنم میان رفتار مرحوم دکتر مجتهدی رییس دبیرستان البرز و مهدی چمران رییس شورای شهر تهران.

https://telegra.ph/داستان-دو-نفر-01-07