گاماس20 متشکل از مشاورین پزشکی تهران، مشهد و تبریز.. جهت #رزرو و توضیح نحوه مشاوره👇 📝 @Rezerv_Gamas20 دفتر گاماس20 021-88459362 09120747560 Gamas20.ir جهت #پاسخگویی سوالات👇 instagram.com/gamas20 کد ثبت وزارت فرهنگ ارشاد : 1-1-68825-61-4-2


دهمی‌ها و یازدهمی‌ها.. از کی شروع کنیم؟ ابتدا باید چیکار کنیم؟

🤔. آقای دکتر صادقی. دندانپزشکی همدان. وویس رو با دوستانتون به اشتراک بذارید (زکات علم نشر آن است) 😉. جهت رزرو مشاوره. عضویت در کانال گاماس ۲۰.
  • گزارش تخلف

دهمی‌ها و یازدهمی‌ها.. از کی شروع کنیم؟ ابتدا باید چیکار کنیم؟

🤔. آقای دکتر صادقی. دندانپزشکی همدان. وویس رو با دوستانتون به اشتراک بذارید (زکات علم نشر آن است) 😉. جهت رزرو مشاوره. عضویت در کانال گاماس ۲۰.
  • گزارش تخلف