💎 همه‌ی آن هایی که آگاهانه یا نا آگاهانه به موفقیت دست یافته‌اند از فرمول یکسانی بهره جسته‌اند

💎 همه‌ی آن هایی که آگاهانه یا نا آگاهانه به موفقیت دست یافته اند از فرمول یکسانی بهره جسته‌اند.

👌از چهار گام سازنده‌ی زیر برای دست یابی به خواسته های خود بهره جویید:

۱ - مشخص کنید که دنبال چه هستید.

▫️دقیق باشید! دقیق بودن قدرت می‌آورد.

۲ - دست به کار شوید چرا که خواستن هدف، کافی نیست.

۳ - ببینید برای رسیدن به آرزویتان چه چیزی موثر و چه چیزی غیر موثر است.

▫️نباید به شیوه‌ای که کار ساز نیست و بی ارزش است به صرف انرژی ادامه دهید.

۴ - برای تغییر شیوه ی رسیدن به خواسته های خود ادامه بدهید تا زمانی که بتوانید به آن برسید.

▫️انعطاف پذیری، نتیجه‌ای جدید و همچنین قدرت لازم را در ایجاد یک شیوه جدید، به شما خواهد داد.

📚 برگرفته از کتاب ۳۶۵ گام تا موفقیت
👤 آنتونی_رابینز

🆔 Mag.iNoti.ir
🆔 @iNotiOfficial
🌎 https://iNoti.com