🔴اولین قطار مسافربری کره جنوبی وارد کره شمالی شد.. 🔵 «اسب آهنین اینک راهی عصر صلح و رفاه است»

🔴اولین قطار مسافربری کره جنوبی وارد کره شمالی شد

🔵"اسب آهنین اینک راهی عصر صلح و رفاه است"

🔹روز جمعه، ۹ آذر (۳۰ نوامبر)، یک قطار مسافربری کره جنوبی حامل تعدادی از مقامات، مهندسان و کارشناسان خط آهن این کشور با عبور از مرز دو کره وارد کره شمالی شد. ورود این قطار بخشی از توافق‌های به دست آمده بین رهبران دو کره برای بهبود روابط و ارتقاء سطح همکاری دوجانبه است.

ژئوپولیتیک ایرانی
@irgeopolitics