🌗تصویر جدید تلسکوپ هابل از سحابی درخشان روح واقع در صورت فلکی ذات‌الکرسی (Cassiopeia) ✨ …

🌗تصویر جدید تلسکوپ هابل از سحابی درخشان روح واقع در صورت فلکی ذات‌الکرسی(Cassiopeia)✨

#NASAHubble
#پیج_رسمی_ناسا

@keyhan_n1