معاون منتظری دادستان کل کشور خبر داد: حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت

معاون منتظری دادستان کل کشور خبر داد: حدود ۲هزار نفر از مردم اهواز و دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم از وزیر ارتباطات طرح شکایت کرده‌اند که احتمال می‌ورد بعد از بررسی پرونده، حکم انفصال از خدمات دولتی برای وزیر صادر شود
مردم اهواز از وزیر ارتباطات بابت عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور شکایت کردند، این شکایت هم به دلیل این است که تعدادی از جوانان جذب گروه‌های تکفیری شده و درنهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ داده و عزیزانشان شهید شدند
پرونده وزیر ارتباطات در دادستانی تهران است و منتظر هستیم تا روند قضایی خود را طی کند..

" شخصی مهمانی را در زیر خانه خوابانید. نیمه شب صدای خنده وی را در بالا خانه شنید. پرسید که: در آنجا چه می کنی؟ گفت: در خواب غلتیده ام. گفت: مردم از بالا به پایین می غلتند تو از پایین به بالا میغلتی؟ گفت: من هم به همین می خندم"
عبید زاکانی

مردم از عدم فیلترینگ و بسته نشدن شبکه های اجتماعی به دادستان تهران شکایت برده اند!:-))

@kharmagaas