دزدان فروشگاه_ هیروکازو کروئیدا.. دزدان فروشگاه داستان خانواده است

دزدان فروشگاه_ هیروکازو کروئیدا

در سینمای ژاپن پرداختن به خانواده و ارزش های خانوادگی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
دزدان فروشگاه داستان خانواده است. خانواده ای که این بار نه بر حسب نسبت های خونی بلکه به صورت تصادفی و به صورت انتخابی در کنار هم گرد آمده اند.

دزدان فروشگاه روایت انسانهای زخمی است. روایت مطرود شدگانی که یک برای یک زندگی آرام و بدون خشونت جزیره کوچک خود را بنا کرده اند.
دزدان فروشگاه داستان انسانهایی است که رنج و تلخی زیستن را با یکدیگر تقسیم کرده اند و برای فرار از قواعد تحمیلی زندگی در گوشه ای دور گرد آمده اند.
تک تک شخصیت های فیلمی انگار داغی عمیق و فراموش نشدنی از گذشته را با خود به همراه دارند. داغی که مسیر زندگی آنها را کد گذاری کرده و اجازه انتخاب زندگی دلخواه را از آنها سلب کرده است..

دزدان فروشگاه نخل طلایی بهترین فیلم جشنواره کن در سال گذشته را کسب کرده است‌ و از آثار سینمایی برجسته و قابل تامل سال دو هزار و هیجده محسوب می شود..

@kharmagaas