در باب یک سوال قدیمی از اقتصاد ایران:.. سوال۱: کاهش ارزش پول یک کشور صادرات آن را تقویت می‌کند؟

در باب یک سوال قدیمی از اقتصاد ایران:

سوال1: کاهش ارزش پول یک کشور صادرات آن را تقویت می کند؟
پاسخ: تئوری های اقتصادی و شواهد تجربی بسیار پاسخ این سوال را مثبت می داند.

سوال 2:این تئوری ها برای ایران هم جواب می دهد؟
پاسخ: بله- تئوری ها برای پاسخ به مسائل فراگیر ایجاد شده اند نه برای یک کشور خاص. قطعا این قاعده شامل ایران هم هست.
به فشار زیاد تولید کنندگان جهت صادرات محصولات کشاورزی به عراق در چند ماه اخیر توجه کنید: پیاز، گوجه و...
شاهد دیگر خبر خبرگزاری ایرنا از قول معاون سازمان گردشگری است:

رشد ۵۲.۵ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران

معاون گردشگری:
🔹سال گذشته درمجموع حدود هفت میلیون و ۸۰۰ هزار گردشگر از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند که این میزان در مدت مشابه سال قبل آن پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بود که میانگین ۵۲.۵ درصد رشد را نشان می دهد./ایرنا

سوال3: اگر دولتی ارز 4200 تومانی به برخی از کالاها اختصاص دهد چه می شود؟
پاسخ:تولید و صادرات آن کالاها هرگز به صرفه نبوده و مادامی که این سیاست هد برقرار باشد، کشور باید همواره واردات این کالاها را در دستور قرار دهد.

جمع بندی:میخکوب کردن نرخ ارز طی چند سال یعنی سوختن فرصت صادرات و در نهایت هم شوک ارزی. بهترین روش افزایش معقول و تدریجی نرخ هرز با نقدینگی است. اگر میخواهیم ارز ثابت باشد باید رشد نقدینگی را کم کرد.

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari