چقدر از فارغ‌التحصیلان بیکارند؟.. 🔹در شرایط فعلی سه میلیون و ۲۶۰ هزار بیکار وجود دارند

چقدر از فارغ‌التحصیلان بیکارند؟.. 🔹در شرایط فعلی سه میلیون و ۲۶۰ هزار بیکار وجود دارند

چقدر از فارغ‌التحصیلان بیکارند؟

🔹وضعیت بیکاری و اشتغالی که آخرین‌بار از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان از نرخ ۱۲ درصدی بیکاری در پایان سال ۱۳۹۷ داشت که در مقایسه با سال ۱۳۹۶، معادل ۰.۱ درصد افزایش یافته بود.
🔹در شرایط فعلی سه میلیون و ۲۶۰ هزار بیکار وجود دارند.
🔹در پایان سال گذشته ۳۸.۵ درصد بیکاران از فارغ‌التحصیلان آموزش عالی بودند که تعدادشان در مقایسه با سال ۱۳۹۶، ۱.۴ درصد افزایش یافتند. /ایسنا

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari