🎥 (۴).. لیبرالیسم کلاسیک/آکادمی اقتصاد.. (دوبله شده به زبان فارسی)

🎥 #الفبای_اقتصاد (۴)

لیبرالیسم کلاسیک/آکادمی اقتصاد

(دوبله شده به زبان فارسی)

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari