سهمیه بندی بنزین به کدام سمت سو می‌رود؟. ✍محمد علی مختاری

سهمیه بندی بنزین به کدام سمت سو می‌رود؟. ✍محمد علی مختاری

سهمیه بندی بنزین به کدام سمت سو می رود؟
✍محمد علی مختاری

🔹تصمیم گیری بدون استفاده از آرا کارشناسی، گویا از یک استثنا به قاعده در دولت دوازدهم تبدیل شده است.

🔹پس از اینکه بارها اقتصاددانان جوان یاداور شدند که این تخصیص 900 هزار میلیارد یارانه پنهان در کشور ناعادلانه صورت می گیرد، بدون توجه به راهکارهای این کارشناسان، دولت با بازگشت به عقب سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت را در برنامه قرار داده است.

🔹بارها در این کانال نوشتیم که مشکل اصلی سهمیه بندی بر اساس خودرو، پایمال شدن حق دهک هایی است که هیچ خودرویی ندارند.

🔹چرا این دولت نمی تواند یک تصمیم کارشناسی گرفته و آن را اجرا کند؟

در زیر اظهار نظرهای متناقض برخی از مسئولین در این خصوص را از قول اقتصاد نیوز بخوانید:

🔹رئیس دفتر رئیس جمهور تصمیم گیری قطعی شورای هماهنگی اقتصادی در خصوص سهمیه بندی بنزین را رد کرد.
🔹رئیس انجمن جایگاه‌داران گاز مایع فشرده CNG ، از مصوبه دولت برای افزایش قیمت CNG از اول خرداد خبر داد و تلویحاً سهمیه بندی بنزین را تایید کرد.
🔹با این حال سامری، عضو کمیسیون انرژی، از مخالفت مجلس با بنزین دو نرخی خبر داد.

🔸تاکنون چند سناریو در این خصوص مطرح شده است که سناریوی اول مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس، سناریوی دوم مربوط به نهاد ریاست جمهوری و سناریوی سوم مربوط به وزارت نفت است.

بیشتر بخوانید👇
yon.ir/PgrNh

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari