تنها راه برای درهم شکستن ترس آن است که با ترس خود روبرو شوید و به آن کاری که از آن می‌ترسید، اقدام کنید …جان ماکسول

تنها راه برای درهم شکستن ترس آن است که با ترس خود روبرو شوید و به آن کاری که از آن می‌ترسید، اقدام کنید …جان ماکسول

تنها راه براي درهم شكستن ترس آن است كه با ترس خود روبرو شويد و به آن كاري كه از آن مي ترسيد، اقدام كنيد.

جان ماکسول

#فاطمه_ربانی #سلامت_ذهن #کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی