💥 راه هایی برای پیدا کردن ایده‌های جدید در کسب و کار …۱⃣ جستجو در میان علاقه مندی‌ها..۲⃣ مواجه شدن و حل کردن مشکلاتی که با آنها مو

💥 راه هایی برای پیدا کردن ایده‌های جدید در کسب و کار …۱⃣ جستجو در میان علاقه مندی‌ها..۲⃣ مواجه شدن و حل کردن مشکلاتی که با آنها مو

💥 راه هایی برای پیدا کردن ایده های جدید در کسب و کار


1⃣ جستجو در میان علاقه مندی ها

2⃣ مواجه شدن و حل کردن مشکلاتی که با آنها مواجه می شوید.

3⃣ کپی کردن بیزنس های اجرا شده و بهبود دادن آنها

4⃣ تلاش های جدید خصوصا در مواردی که در انها ضعف داشته و مهارت نداشته اید .

💡 شما هم میتوانید گزینه های دیگری را به این لیست اضافه کنید...


#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی

@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani